THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ DOANH NGHIỆP

Trước khi bắt tay xây dựng một dự án mới, bắt buộc cần tiến hành xin giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy xin giấy phép xây dựng nhà doanh nghiệp được diễn ra theo trình tự như thế nào được nhiều chủ đầu tư quan tâm.


Điều kiện để xin cấp phép xây dựng nhà doanh nghiệp

Trước khi tiến hành xin giấy phép xây dựng nhà doanh nghiệp, thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giấy chứng nhận sở hữu nhà, nếu làm trên nền đất cũ.

- Giấy quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không xảy ra tranh chấp.

- Giấy tờ chuyển nhượng, mua bán đất đai, nhà ở cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền xác nhận không có tranh chấp.

Các giấy tờ có liên quan đến xin giấy phép xây dựng nhà doanh nghiệp

Xin giấy phép xây dựng nhà doanh nghiệp theo quy định tại điều 10 thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng ngày 30/06/2016, chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 thông tư 15/2016/ TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan có dấu chứng nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hoặc bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Đối với trường hợp thiết kế xây dựng của dự án, đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định cần:

+ Bản sao hoặc tệp tin có chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt xây dựng công trình, kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.

+ Văn bản phê duyệt  biện pháp thi công móng, tầng hầm của chủ đầu tư phải đảm bảo an toàn cho công trình cũng như các công trình lân cận.
+ Bản vẽ hệ thống PCCC được đóng dấu phê duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án PCCC theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ thiết kế.